Tolpoort » Verpakkingscentrum

Kwaliteit, arbeidsomstandigheden en hygiëne

De groenten worden direct van de teler, zo vers mogelijk verwerkt, gewassen (indien gewenst) en verpakt in twee geconditioneerde verpakkingsruimtes. Door gebruik te maken van zo min mogelijk schakels in de keten, wordt kostenbesparend gewerkt. De aanvoer, de verwerking en het verpakken van de groenten gebeurt in gescheiden ruimten. Op deze manier wordt de voedselveiligheid optimaal gegarandeerd, wat de houdbaarheid zeer ten goede komt. Ook voldoet DC Tolpoort aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en hygiëne, nl. GLOBALG.A.P. en BRC. Voor het invullen van uw distributie-, conditionerings- en/of verpakkingsopdracht, denken wij graag met u mee. Voor informatie:

Gerard Korse
Mob.: 06-20131942
Email: gkorse@tolpoo rt.com
Email: info@tolpoort.c om
K.v.K.nr.: 37142827
Co Bransen
tel.: 00 31 (0)228 565784
fax: 00 31 (0)228 565785
mob.: 06-50214784
Email: cbransen@to lpoort.com