Tolpoort » Nieuws

Eerste paal voor Tolpoort (Greenweek, 10 november 2007)

Met de start van de bouw is voor de telersverenigingen een onzekere periode afgesloten. De plaats die Westfresh en Quality Growers Holland voor hun nieuwbouw in gedachten hadden, bleek namelijk op een van de beoogde tracés van de verbrede Westfrisiaweg te liggen. "Officieel loopt er nog een bezwaarprocedure tegen de vergunning", memoreerde Van der Riet op 19 oktober, "maar de kans dat dit tracé wordt gekozen is uitgesloten. Vandaar dat u vandaag - vooruitlopend op de officiële vergunning - toch al de start van de bouw kunt vieren." Gerard Korse, secretaris van witloftelersvereniging Quality Growers Holland, toonde zich trots dat deze stap in Noord-Holland nu wordt gezet. "Een aantal jaren geleden waren wij en de bloemkoolvereniging Westfresh apart van elkaar bezig om een ditributiecentrum op te zetten. Nu zetten we samen met The Greenery een nieuw aanvoerpunt op."

Centrale ligging
Korse sprak de hoop uit dat de verbreding van de Westfrisiaweg snel plaats gaat vinden. "We zitten hier aan de Tolweg in Zwaagdijk op een ideale plek. Midden in het teeltgebied, van oudsher al voor fruit en vollegrondsgroenten en met de opzet van glastuinbouwgebied Het Grootslag ook voor glasgroenten. Dit brede assortiment versterkt onze marktpositie. Van hieruit kunnen we de Noord-Duitse en Scandinavische markt gaan bedienen, zonder dat de producten eerst naar bijvoorbeeld het Westland hoeven worden opgereden. Maar dat stelt wel eisen aan de onstsluiting."

Samen met The Greenery
In het nieuwe gebouw zal uiteraard de logistiek van de Quality Growers Holland en Westfresh worden ondergebracht. Maar ook de aanvoer van de andere telers in het gebied zal worden verplaatst van The Greenery-locatie Wervershoof naar het distributiecentrum Tolpoort. In zijn speech benadrukte Korse dan ook de duurzame relatie met The Greenery. "Beide telersverenigingen hebben bewust gekozen voor The Greenery omdat het onze positie versterkt. Geen klant blijkt in de praktijk een vaste klant te zijn. Door de schaalgrootte en de actieve marketing en verkoop zorgt The Greenery er toch steeds voor dat we onze producten af kunnen zetten." De mogelijkheid om via The Greenery gebruik te maken van GMO-gelden bij de nieuwbouw is voor de Noord-Hollandse telersverenigingen eveneens een belangrijk pluspunt.

Innovatief
Tolpoort is niet zomaar een logistiek centrum, zo bleek tijdens de presentatie. Het gebouw krijgt een zeer innovatieve conditionering, waarbij de productkwaliteit beter gewaarborgd is en waarmee ook nog een beter rendement kan worden behaald. In totaal krijgt de nieuwbouw van 7.000 m2 zestien conditioneringscellen, een overslagplaats, twee plekken waar de producten bewerkt en verpakt kunnen worden en een kantoor waar in samenwerking met The Greenery een aantal diensten wordt aangeboden. Korse gaf aan dat ook met de "buurman", de Proeftuin, nauwe contacten worden onderhouden. "We maken een substantieel deel van ons budget vrij voor innovatie, want ook dat helpt om onze marktpositie te versterken."

Terug naar nieuws overzicht