Tolpoort » Nieuws

Oproep tot bundeling krachten bij Tolpoort (NHD, 14 september 2008)

Een van de mensen die deze oproep deed was Albert Knol, financieel directeur van The Greenery, die Tolpoort officieel opende. Hij wees er op dat telers verdeeld zijn geraakt en proberen in kleinschalige verbanden "de markt te vinden". Maar alleen samenwerking biedt resultaat. En die samenwerking krijgt gestalte in Tolpoort, vindt Knol.
Het gebouw aan de Tolweg, dat al enige maanden in gebruik is, is 7.000 vierkante meter groot en telt acht vrachtwagendocks en zestien koelcellen voor op- en overslag. Het kwam tot stand op initiatief van de telersverenigingen Quality Growers Holland (witlof) en Westfresh (bloemkool), die een verwerkingsruimte zochten. Hun producten worden hier zodanig verpakt dat ze langer mooi en vers blijven.
The Greenery, die de veilinggebouwen in Zwaagdijk-Oost heeft verkocht omdat die niet meer aan de eisen voldeden, heeft met Tolpoort een moderen aanvoerpunt en dienstverleningscentrum. Ook voor telers van andere producten, midden in het teeltgebied. "Gebruik maken van elkaars kracht", noemde Knol dat. "De telers met hun lokaal ondernemerschap, de Greenery met haar logistiek netwerk en verkooppositie." (door Eric Moolenaar)

Terug naar nieuws overzicht