Tolpoort » Nieuws

Tolpoort voor groente op maat (NHD, 23 oktober 2007)


De West-Friese telersverenigingen Quality Growers Holland (QGH) en Westfresh, beide leverend aan The Greenery, hadden om die reden behoefte aan een ruim bemeten logistiek centrum met moderne verwerkingsapparatuur.
QGH bestaat uit de witlofproducenten G. Korse (Oosterblokker), COR (Oostwoud) en Horti Hydro Cultures (Venhuizen, die goed zijn voor twaalf procent van het areaal in ons land. Vooral bij dit laatste bedrijf laat de club de groente verpakken en distribueren. Gerard Korse, die tot de oplevering midden volgend jaar de directie voert, stelt dat daar onvoldoende kan worden ingespeeld op de groeiende markt.

Problemen
Westfresh, dat met 22 telers zorgt voor dertig procent van de totale bloemkoolproductie, kampt eveneens met problemen. De overslag van de groente gebeurt bij The Greenery in Zwaagdijk-oost, terwijl de verwerking in consumentenverpakking zich bij de afzonderlijke bedrijven afspeelt. Die omslachtige manier van werken zien de agrariërs als ongewenst, maar tegelijk is het onmogelijk het verzamelpunt aan te passen aan de veranderende vraag.
Volgens Korse is er een tendens dat de klant steeds meer behoefte heeft aan hoeveelheden op maat. Hij wijst er daarbij op dat een derde van de huishoudens uit een persoon bestaat. Een product in de gewenste verpakking blijft langer vers. Een onverpakte bloemkool is door zijn omvang en beperkte houdbaarheid een relatief dure aankoop.
Ook is het tegenwoordig steeds vaker mogelijk voor specifieke recepten het gewenste gewicht of lengte te verkrijgen. Zo is er verpakt lof voor gebruik met ham en kaas, voor in de rauwkostsalade en komt er ook een variant voor bereiding in de magnetron. Het aantal concepten moet in de toekomst uitgebreid worden.
Wat betreft verpakkingen heeft QGH een naam hoog te houden. Zo won de telersvereniging in 2005 een nationale verpakkingsprijs door toepassing van een speciaal luchtdoorlatend folie, dat de houdbaarheid vergroot. Gebruik van deze methode leidde bij de winkels van DekaMarkt tot een omzetstijging van 22 procent.
Tolpoort krijgt een oppervlakte van zevenduizend vierkante meter. Met de locatie aan de Tolweg kan optimaal geprofiteerd worden van de nabijheid van de innovaties van de nabijgelegen Proeftuin en de Kassenklas, terwijl het centrum tegelijk midden in het teeltgebied ligt.
Het verwerkingscentrum, waar tussen de zestig en zeventig personeelsleden aan de slag gaan, staat niet alleen open voor de producten van telers van QGH en Westfresh. Nu is al bekend dat ook andere agrariërs van The Greenery tegen betaling zullen gebruikmaken van de faciliteiten van Tolpoort. Het gaat dan ook om andere gewassen. Verwacht wordt dat ongeveer de helft van de voedingsartikelen van externe partners afkomstig zal zijn. Korse benadrukt daarbij de ontwikkelingen in de kassengebieden Het Grootslag en Agriport. "Het zou goed kunnen dat producten gecombineerd vanuit Hoogkarspel naar Duitsland, het Oostblok en Scandinavië vervoerd worden" stelt hij. "Het is daarvoor van belang dat de Westfrisiaweg verbeterd wordt."
De plannen voor de opwaardering van de oostwestverbinding in de provincie zorgde ook voor enige vertraging in de bouwplannen van Tolpoort. Toen duidelijk werd dat ondanks de totstandkoming van dit centrum alle tracés mogelijk blijven, kwam de goedkeuring af. Korse ziet ook als voordeel van vestiging in Hoogkarspel dat er aanzienlijk minder vrachtverkeer door de dorpen zal rijden.
In Tolpoort wordt bij de verwerking natuurlijk de meest moderne techniek toegepast. Zo komt er een nieuwe klimaatbeheersing, waardoor de groente sneller tot een temperatuur van drie tot vier graden afgekoeld kan worden. Dit speelt vooral een rol als het product in de zomer bij 25 graden geoogst wordt. Een korter tijdsbestek voor afkoeling leidt er toe dat de eigenschappen van de groente beter behouden blijven. In de nieuwe situatie moet het ook zo zijn dat de aanvoer van de groente en verwerking daarvan in gescheiden ruimten zal gebeuren. Op deze manier moet de voedselveiligheid verder verbeterd worden.

Terug naar nieuws overzicht